vien

ThS. Đỗ Đình Khải

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Di động: 0988245615
Email 1: dodinhkhai@hus.edu.vn
Email 2: dodinhkhai@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

Chức vụ cao nhất

 • Ủy viên Thường vụ Đoàn Trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường khóa 27
 • Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2011 đến 2016)
 • Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên

 

Quá trình đào tạo

 • 04/2017: Bồi dưỡng chuyên môn tại Osaka City University, Nhật Bản
 • 04/2015: Bồi dưỡng chuyên môn tại Manchester, Anh
 • Thạc sỹ: 2011, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2008, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào tính toán và mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học, sử dụng các phần mềm: Matlab-Simulink, Hysys, Comsol, OriginPro.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 1. Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, pp.134, DOI: 10.1002/APP.45110
 2. Dao Sy Duc, Trinh Le Hung, Do Dinh Khai (2016), “Degradation of Reactive Blue 19 dye in aqueous solution using iron-modified fly ash”, International Journal of ChemTech Research, Vol.9, No.04 pp.533-538
 3. Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp.468-475
 4. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2016), “Redox-initiated Graft Polymerization of Maleic Acid onto Polyamide Thin Film Composite Membrane Surface", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 32 (1S), pp.273-279
 5. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2015), “Determination of separation characteristics of BW30 polyamide membrane modified by photochemical grafiting polymerization”, Vietnam Science and Technology Review, 1(4), pp.12-17

 

Khen thưởng

 • Bằng khen của TƯ Đoàn và Thành đoàn Hà Nội liên tục các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Bằng khen đảng viên trẻ tiêu biểu thành phố Hà Nội 2016
 • Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2013, 2014, 2015, 2016
 • Giấy khen của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, 2014, 2015, 2016

Thông tin Profile

Advert ID: 3155
Hiển thị: 2410
Expires: 2020-08-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment