vien

PGS.TS Trần Thị Dung

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Điện thoại di động: 0982407466
Emai: tranthidung@hus.edu.vn; tranthidung966@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 1998)

 

Chức vụ cao nhất

 • Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học; Phó Bí thư Chi bộ Khoa Hóa học.

 

Quá trình đào tạo

 • Năm bảo vệ Luận án Tiến sỹ: 2008, tại Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản;
 • Năm bảo vệ Luận văn Thạc sỹ: 1997, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;
 • Năm bảo vệ tốt nghiệp Đại học: 1988, tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu chế tạo màng lọc polyme và màng tổ hợp polyme/nanoparticles;
 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc nhằm nâng cao tính năng tách lọc và khả năng chống tắc của màng;
 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc màng trong các quá trình vi lọc, siêu lọc, lọc nano, thẩm thấu ngược và tách khí

 

Công trình khoa học tiêu biểu

[1] Thi Dung Tran, Shinsuke Mori, Masaaki Suzuki, 2007. Plasma modification of polyacrylonitrile ultrafiltration membrane, Thin Solid Films, Vol. 515, pp. 4148-4152

[2] Dung Thi Tran, Shinsuke Mori, Masaaki Suzuki, 2008. Characteristics of polyimide-based composite membranes fabricated by low-temperature plasma polymerization, Thin Solid Films, Vol. 516, pp. 4384-4390

[3] Dung Thi Tran, Shinsuke Mori, Daisuke Tsuboi, Masaaki Suzuki, 2009. Formation of plasma-polymerized toplayers on composite membranes: Influence on separation efficiency, Plasma Processes and Polymers, Vol.6, pp.110-118

[4] Tran Thi Dung, Pham Thi Thu Ha, Dinh Thi Thu Phuong, Hoang Thi Chi, 2011. Preparation  and characterization of ultrafiltration membrane for protein separation, Tạp chí Hoá học, 49 (5), 543-546

[5] Ngô Hồng Ánh Thu, Đỗ Đình Khải, Trần Thị Dung (2015). Đánh giá một số chỉ tiêu tách lọc của màng Polyamid BW30 sau khi trùng hợp ghép quang hóa bề mặt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 1, Số 4, 12-17

 

Khen thưởng

 • Giải thưởng sáng tạo Khoa học & Công nghệ Việt Nam VIFOTEC (đồng tác giả)
 • Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ (đồng tác giả)
 • Huy chương tuổi trẻ sáng tạo của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Bằng khen của Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đảng ủy Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan:  04 39332380                       
 • Điện thoại di động:  0982407466
 • Emai:  tranthidung@hus.edu.vn; tranthidung966@gmail.com

Thông tin Profile

Advert ID: 3143
Hiển thị: 1827
Expires: 2023-07-31 22:47:00

Rating

Price
Product state
Shipment