vien

TS. Nguyễn Xuân Viết

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ - Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- E-mail: vietnx@vnu.edu.vn hoặc vietelectrochemist@gmail.com
- Mobile: 0976854811

Mô tả đầy đủ

Chế tạo cảm biến sinh học (Biosensor) trong xác định và chẩn đoán sớm mầm bệnh ung thư (biomarker) dựa trên nền vật liệu nano cacbon (cacbon nanotube)

Đơn vị công tác (từ năm): Bộ môn Hóa lý (2006)

- Chức vụ cao nhất (khoảng thời gian): Giảng viên

- Nghiên cứu sau TS: Đại học Nagoya, Nhật Bản 2013 – 2015; Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2012 – 2013.

- TS: Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2009 – 2012.

- ThS: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2004 - 2006

- Cử nhân: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2000 – 2004

- Hội viên: Hội Vật lý ứng dụng Nhật bản, 2010- 2011 & 2014 – 2015. Hội Điện hóa Nhật bản 2013 – 2014. Hiệp hội nghiên cứu vật liệu Mỹ (MRS) 2014 – 2015

Lĩnh vực nghiên cứu

 

  • Chế tạo cảm biến sinh học (Biosensor) trong xác định và chuẩn đoán sớm mầm bệnh ung thư (biomarker) dựa trên nền vật liệu nano các bon (Ống than nano đơn tường- Singled-walled carbon nanotube (SWCNT), và graphene).
  • Tổng hợp SWCNT dựa trên phương pháp ngưng đọng pha hơi hóa học (CVD).
  • Tổng hợp các bon đơn lớp và đa lớp (graphene) trên phương pháp hóa học và điện hóa.
  • Chế tạo cảm biến glucose (next generation glucose sensor) thế hệ mới trên nên vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại (Au, Pt, Pd, Cu, Ni, Co) không sử dụng enzyme. 

Công trình tiêu biểu

  •  Nguyen Xuan Viet, Nguyen Xuan Hoan, Yuzuru Takamura, Development of highly sensitive electrochemical immunosensor based on single-walled carbon nanotube modified screen-printed carbon electrodeMaterials Chemistry and Physics, vol 227 (2019), Pages 123-129, ISSN 0254-0584, doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.01.068 (IF - 2.21 -2017).
  •  Nguyen Xuan Viet, Shigeru Kishimoto, and Yutaka Ohno, Highly uniform, flexible microelectrodes based on clean single-walled carbon nanotube thin film with high electrochemical activityACS applied materials & interfaces2019 11 (6), 6389-6395,doi.org/10.1021/acsami.8b19252 (IF - 8.097 -2017).
  •  K. Nishimura, T. Ushiyama, N. X. Viet, M. Inaba, S. Kishimoto, and Y. Ohno, Enhancement of the electron transfer rate in carbon nanotube flexible electrochemical sensors by surface functionalizationElectrochimica Acta, vol 295 (2019) 157-163. doi.org/10.1016/j.electacta.2018.10.147 (IF - 5.116 -2017).
  •  Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, and Yuzuru Takamura, Enzyme-Free Glucose Sensor Based on Micro-nano Dualporous Gold-Modified Screen-Printed Carbon Electrode,Int. J. Electrochem. Sci.,vol 13 (2018) 8633-8644. doi: 10.20964/2018.09.08 (IF - 1.369 -2017).
  • Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Eiichi Tamiya, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Gold Linked Electrochemical Immunoassay on Single-Walled Carbon Nanotube for High Sensitive Detection of Human Chorionic Gonadotropin HormoneBiosensors and Bioelectronics 42 (2013) 592–597 (IF - 8.173 -2017).
  • Nguyen Xuan Viet, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Fabrication of new single-walled carbon nanotubes microelectrode for electrochemical sensors applicationTalanta, Volume 91, 15 March 2012, Pages 88-94 (IF - 4.244 -2017).

Thông tin Profile

Advert ID: 3162
Hiển thị: 890
Expires: 2037-04-02 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment