vien

TS. Nguyễn Xuân Viết

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ - Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- E-mail: vietnx@vnu.edu.vn hoặc vietelectrochemist@gmail.com
- Mobile: 0976854811

Mô tả đầy đủ

Chế tạo cảm biến sinh học (Biosensor) trong xác định và chẩn đoán sớm mầm bệnh ung thư (biomarker) dựa trên nền vật liệu nano cacbon (cacbon nanotube)

Đơn vị công tác (từ năm): Bộ môn Hóa lý (2006)

- Chức vụ cao nhất (khoảng thời gian): Giảng viên

- Nghiên cứu sau TS: Đại học Nagoya, Nhật Bản 2013 – 2015; Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2012 – 2013.

- TS: Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2009 – 2012.

- ThS: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2004 - 2006

- Cử nhân: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2000 – 2004

- Hội viên: Hội Vật lý ứng dụng Nhật bản, 2010- 2011 & 2014 – 2015. Hội Điện hóa Nhật bản 2013 – 2014. Hiệp hội nghiên cứu vật liệu Mỹ (MRS) 2014 – 2015

5 công trình tiêu biểu

  • Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Eiichi Tamiya, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Gold Linked Electrochemical Immunoassay on Single-Walled Carbon Nanotube for High Sensitive Detection of Human Chorionic Gonadotropin HormoneBiosensors and Bioelectronics 42 (2013) 592–597.
  • Nguyen Xuan Viet, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Fabrication of new single-walled carbon nanotubes microelectrode for electrochemical sensors applicationTalanta, Volume 91, 15 March 2012, Pages 88-94.
  • Truong TN Lien, Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, Yuzuru  Takamura, Development of label-free impedimetric hCG-immunosensor using screen-printed electrodeJournal of Biosensors and Bioelectronics, Volume 2, Issue 3 (2011).
  • Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, and Yuzuru Takamura, Enzyme free glucose sensor based on micro-nano dual porous gold modified screen printed carbon electrodeProceedings of the 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS), 2013, Freiburg, Germany, pp. 242-244.
  • Nguyen Xuan Viet, Shigeru Kishimoto, and Yutaka Ohno, Flexible microelectrode based on CNT thin film and its electrochemical sensor applications, The Sixteenth International Conference on the Science and Applications of Nanotubes, 2015.07.02, Nagoya, Japan.

Thông tin Profile

Advert ID: 3162
Hiển thị: 699
Expires: 2037-04-02 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment