vien

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà
ĐT: 0904231459
Email: nguyencamha74@gmail.com,

Mô tả đầy đủ

Tổng hợp, chế tạo và nghiên cứu tính chất các loại vật liệu điện hóa: vật liệu nguồn và vật liệu định hướng tương lai ứng dụng trong công nghiệp và dâ

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3164
Hiển thị: 1102
Expires: 2027-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment