vien

TS. Vũ Ngọc Duy

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Vũ Ngọc Duy
ĐT:   0936187622
Email: duyk44ahoahoc@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Lý thuyết phản ứng (phản ứng đơn phân tử, phản ứng hai phân tử, thuyết trạng thái chuyển tiếp, thuyết RRKM)

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3167
Hiển thị: 987
Expires: 2027-04-06 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment