vien

TS. Trương Thanh Tú

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Trương Thanh Tú
ĐT: 01662413023
Email: ttruong@hus.edu.vn;
tuchemist@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Các phương pháp chế tạo vật liệu và thiết bị kích thước micro- và nano mét

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3165
Hiển thị: 911
Expires: 2025-04-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment