vien

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Phòng Tổng hợp Hữu cơ 1, Khoa Hoá học, Trường ĐH KHTN (ĐHQGHN),
19 Lê Thánh Tông, HK, HN

Mô tả đầy đủ

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate.

 

 

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của chất lỏng ion (ionic liquids) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Nghiên cứu ứng dụng của một số "dung môi xanh" (green solvents) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Khảo sát thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất đã tổng hợp được, như kháng khuẩn, kháng nấm…

Thông tin Profile

Advert ID: 3153
Hiển thị: 2055
Expires: 2037-12-31 08:21:00

Rating

Price
Product state
Shipment