vien

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science
Le Thanh Tong Str. 19, Hoan Kiem District, Hanoi
Email: cthangpham@gmail.com
Mobile: +84 97 3581018

Mô tả đầy đủ

Hóa học phức chất / Coordination chemistry

Đào tạo

- Tiến sĩ: Đại học Tự do Berlin (2012-2016)

- Thạc sĩ: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2009-2012)

- Cử nhân: Hệ CNKHTN, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2005-2009)

Hướng nghiên cứu chính

- Phức chất đa nhân, phức chất hỗn hợp kim loại trên cơ sở các hệ phối tử đa chức, đa càng

- Phức chất có hoạt tính sinh học

- Ứng dụng các phương pháp hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X đơn tinh thể, cộng hưởng từ hạt nhân đa nguyên tố, cộng hưởng thuận từ electron, và tính toán lý thuyết trong nghiên cứu phức chất

 

Biography

 

- Year of birth: 1987

- Doctor: Free University of Berlin (2012-2016). Supervisor: Prof. Dr. Ulrich Abram

- Master: VNU University of Science (2009-2012)

- Bachelor: Talented program, VNU University of Science (2005-2009)

 

Research Interests

 

- Oligonuclear, oligometallic complexes based on ligands oligodentate

- Bioactive metal complexes

- Application of modern physicochemical methods such as X-ray diffraction single crystal , multinuclear NMR, EPR and computational modeling in Coordination chemistry

Thông tin Profile

Advert ID: 3154
Hiển thị: 1931
Expires: 2033-12-22 15:01:00

Rating

Price
Product state
Shipment