vien

Mẫu đăng ký Nghiên cứu khoa học - Niên luận 2018

Tải về file đính kèm:
 
Mẫu đăng ký nghiên cứu khoa học - niên luận cho sinh viên K61 Hệ chuẩn và K62 Tài năng - Tiên tiến.
 
Sinh viên hệ chuẩn Nộp PHIẾU ĐĂNG KÝ cho lớp trưởng tập hợp gửi về Văn phòng Khoa trước ngày 15/05/2018.
 
Sinh viên Tài năng - Tiên tiến nộp PHIẾU ĐĂNG KÝ cho Cố vấn học tập trước ngày 30/09/2018.
 
Khoa Hóa học có thể điểu chỉnh nguyện vọng của sinh viên.