vien

Năm học 2016-2017 đã kết thúc và Nhà Trường đã công bố danh sách khen thưởng cho các sinh viên thuộc các diện:

- Học lực xuất sắc;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vươn lên trong học tập;

- Cán bộ Đoàn - Hội - Lớp có học lực giỏi.

Quyết định xem ở file đính kèm: files/QD_khen_thuong_CTSV_nam_hoc_2016-2017.pdf