vien
×

Cảnh báo

JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 931

PSG. TS. Bùi Duy Cam

04 11 2016 Viết bởi

Đơn vị công tác :

Bộ môn Hóa Phóng xạ (1980-1987)

Bộ môn Hóa Vô cơ (1987- nay)

Chức vụ cao nhất: Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  (5/2008 - 12/2013)

Học hàm : Phó giáo sư (2003)

Nhà giáo ưu tú năm 2010

Thực tập sau tiến sĩ :

Georgetown University, USA (12/1989-5/1990)

Ehime University, Japan   (10/2000- 1/2001)

Tiến sĩ: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1988-1993)

Cử nhân: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1975-1979)

Hội viên :Phân hội Hóa học Vô cơ và phân bón thuộc Hội Hóa học Việt Nam

 

1. Giới thiệu sơ lược về lý lịch khoa học và các hướng nghiên cứu chính

Thông tin cá nhân

Họ và tên:      Bùi Duy cam

Ngày sinh:     20/12/1953

Quê quán:      Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương

Các hướng nghiên cứu chính

Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và xây dựng phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường.

Điều chế và ứng dụng các vật liệu kích thước nanomet.

Tách, phân tích và ứng dụng các đồng vị phóng xạ.

 

2. Các công trình tiêu biểu

Heavy Metal and Polycyclic Aromatic Hydrocacbons in Municipal Sewage Sludge from a River in Highly Urbanized Metropolitan Area in Hanoi Vietnam: Levels, Accumulation  Patten and Assessment of Land Application. Journal of Environmental Geochemistry and Health 2015, 37, 133-146.

Investigation of As, Mn  and Fe Fixation Inside the Aquifer during Groundwater Exploitation in the Experimental System Imitated Natural Condition. Journal of Environmental Geochemistry and Health 2012, 34, 349-354.

The Uptake of Uranium from Soil to Vetiver Grass. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 656-662.

Synthesis and Antimicrobial Effects of Colloidal Silver Nanoparticles in Chitosan by Irradiation. Journal of Experimental Nanoscience 2010, 5, 169-179.

Nghiên cứu khả năng tách kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu aluminosilicat xốp. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 2010, 3, 100-104.

 

3. Khen thưởng

Huân chương Lao động hạng nhì

Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng ba

Huy chương Chống Mỹ cứu nước hạng nhì.

 

4. Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan : (84-4)35 406 151/ Di động: 0913 038 034

Email: cambd@vnu.edu.vn

PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu

04 11 2016 Viết bởi

- Đơn vị công tác: Bộ môn Hóa Vô cơ (1980-nay)

- Chức vụ cao nhất: Phó chủ nhiệm khoa Hóa học (1998-2013)

- Học hàm: Phó Giáo sư (2003)

- TS: Trường ĐHTHN (1987-1993)

- Cử nhân: Trường ĐHTHHN (1975-1979)

 

1. Giới thiệu sơ lược về lý lịch khoa học và các hướng nghiên cứu chính

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Trịnh Ngọc Châu          

Ngày sinh: 21/08/1953

Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu tổng hợp, cấu tạo và tích chất của các phức chất kim loại chuyển tiếp   với các phối tử hữu cơ có hoạt tính sinh học.

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và ứng dụng của các vật liệu kim loại và oxit kim loại có kích thước nano.

 

2. Giáo trình đã xuất bản

Trịnh Ngọc Châu. Giáo trình thực tập hoá Vô cơ, NXB ĐH QG Hà nội, 2001.

Vũ Đăng Độ, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội. Bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học, NXB Giáo dục, 2003.

Trịnh Ngọc Châu. Hóa học Đại cương II, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2014. 

 

3. Các công trình tiêu biểu

Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Thị Quyên. Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Zn(II) với thiosemicacbazon benzanđehit và dẫn xuất thế  N(4)- phenyl của nó. Tạp chí Phân tích  Hóa, lý  và Sinh học 2014, 19, 28-35.

Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu. Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất giữa N(4)- metyl và N(4)- phenylthiosemicacbazon axetophenon với Cu(II) và Zn(II). Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2014, 30, 266-272.

Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu. Synthesis, Spectral and Biological Activity Studies on Ni(II) Complexes with Acetophenone Thiosemicarbazone and its N(4)-metyl, N(4)-allyl, N(4)-pheyl Derivatives. Tạp chí Hóa học 2014, 52, 132-138.

Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu. Phức chất của Zn(II) với thiosemicacbazon benzanđehit và thiosemicacbazon isatin. Tạp chí Phân tích  Hóa, Lý và Sinh học 2015, 20,  92-99.

Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu. Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của Zn(II) với một số thiosemicacbazon. Tạp chí Hóa học 2015, 53, 459–463.

 

4. Khen thưởng

Bằng khen của thủ tướng chính phủ (2007)

Huân chương Lao động Hạng Ba (2010)

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2010)

Chiến sĩ thi đua cấp bộ (2011)

 

5. Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan: (84-4)38 253 503/ Di động: 0904 158 041          

Email: chautnhoa@gmail.com

PGS. TS. Lê Thanh Sơn

04 11 2016 Viết bởi

- Đơn vị công tác: Bộ môn Hóa học Dầu mỏ, Khoa Hóa học, trường ĐHKHTN,    ĐHQGHN (2000- nay).

- Chức vụ cao nhất: Trưởng Khoa Hóa học, (2012- nay).

- Học hàm:  Phó giáo sư, 2007

- Nghiên cứu sau tiến sĩ: ĐH Kochi, Nhật bản, 2007

- Tiến sĩ: Trường ĐH Ehime, Nhật bản, 1999

- Thạc sĩ: Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, 1995

- Cử nhân: Trường ĐHTH HN, 1992

- Hội viên: Hội Hóa học VN, Hội Hấp phụ và Xúc tác  

 

1. Giới thiệu sơ lược về lý lịch khoa học và các hướng nghiên cứu chính

+ Thông tin cá nhân

Năm sinh :    1970

+ Quá trình đào tạo

1987-1992 : Sinh viên tại Khoa Hóa, Trường ĐHTH Hà Nội

1992-1995 : Học viên cao học, Khoa Hóa, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

1996-1999 : NCS ĐH Ehime, Nhật Bản

2007 : Postdoc, ĐH Kochi, Nhật Bản

+ Hoạt động chuyên môn

1995-1996 : Giảng viên tại Bộ môn Hóa Lý, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2000- nay : Giảng viên tại Bộ môn Hóa học dầu mỏ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2008 : Trao đổi nghiên cứu và giảng dạy tại TU Dresden, Đức

2009 : Trao đổi giảng dạy tại ĐH UIUC, Hoa Kỳ

2014 : Trao đổi nghiên cứu tại ĐH Phủ Osaka, Nhật Bản

+ Hoạt động quản lý

2008-2012 : Phó Chủ nhiệm Bộ môn Hóa học Dầu mỏ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

2009-2010 : Phó Trưởng phòng KHCN, Trường ĐHKHTN

2010-2012 : Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

2012-nay : Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

+ Kết quả nghiên cứu và đào tạo

Hướng nghiên cứu  

Xúc tác chuyển hóa hydrocarbon trong công nghiệp

Xúc tác điều chế nhiên liệu sinh học

Vật liệu hấp phụ để xử lý ô nhiễm môi trường

Số bài báo : Hơn 70 bài báo trong nước và quốc tế.

NCS 04

Cao học 09

+ Giải thưởng và học bổng

1996-1999 : Học bổng chính phủ Nhật bản

2005 : Young Scholar Award, Pacifichem, Hawaii, Hoa Kỳ

2007 : Postdoc JSPS, Nhật Bản

 

2. Công trình tiêu biểu

Quang Duc Truong, Huu Thu Hoa, Thanh Son Le. Pt nanoparticles loaded Titanium Picolinate framework for photocatalytic generation. Journal of Catalysis communications. 59, 55-60, 2015.

Tung Xuan Bui, Viet Hung Pham,  Thanh Son Le, Heechul Choi. Adsorption of pharmaceuticals onto trimethylsilylated mesoporous SBA-15. Journal of Hazardous Materials Vol. 254-255, p. 345-353, 2013.

Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Nguyen Thanh Binh, Tran Thi Nhu Mai, and Nguyen Hong Vinh. Synthesis and study on catalytic activity of spinel metallic oxides in styrene preparation from ethylbenzene. e-Journal of surface science and nanotechnology, Vol. 10, 263-267, 2012.

Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Thị Thu Hiền, Đặng Văn Long, Hoa Hữu Thu, Cao Thị Thu Hằng. Biến tính zirconi oxit sunfat hóa bằng oxit kim loại (Al, Sn) (Me) SO42-/Zr1-xMexO2 dùng làm xúc tác cho đồng phân hóa n-hexane. Tạp chí Dầu khí số 2, trang 35-42, 2012.

Le Thanh Son, Naoto Matsue and Teruo Henmi, Boron adsorption on allophane with nano-ball morphology, Clay Science, Vol. 10, 315-325, 1998.

 

3. Khen thưởng

Bằng khen của Đảng bộ ĐHQGHN.

Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.

Bằng khen của Công đoàn Giáo dục VN và Công đoàn ĐHQGHN.

Gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN.

 

4. Thông tin liên lạc

Địa chỉ cơ quan : Số 19 đường Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại cơ quan:   +84 4 38253503, Fax: +84 4 38241140 , Di động: 0903236282

Email: sonlt@vnu.edu.vn, lethanhson@hus.edu.vn, lethanhson@yahoo.com

 

agario ataköy escort bedava jigolo jigolo olmak istiyorum jigolo sitesi Paykasa jigolo kirala jigolo ilanları jigolo olmak istiyorum