vien

LỊCH CÔNG TÁC 2017

 

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

03/7/2017

·  8h00:  Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.

·10h30: Semina khoa học: PTN trọng điểm Vật liệu tiên                                                        tiến ứng dụng trong phát triển xanh, tiêu đề “ Biến tính Biochar để làm vật liệu xử lý nước và không khí”.

Người trình bày Tiến sĩ Nguyễn Minh Việt.

Địa điểm:Phòng Hội thảo.

Mời các Thầy Cô quan tâm tới dự.

 

Thứ ba

04/7/2017

 

 

Thứ tư

05/7/2017

 

 

Thứ năm

06/7/2017

 

 

Thứ sáu

07/7/2017

 

·14h00: Họp BLĐ Khoa

 

 

·    Khoa đi nghỉ hè từ 17- 21/7/2017.

·    Các Bộ môn, PTN cử người trực hè, chú ý điện nước phòng chống cháy nổ, an toàn PTN…