vien

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/05/2019 – 17/05/2019

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

13/052019

·8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

·9h00: Họp Chi bộ thường kỳ, kết nạp Đảng viên mới.

Địa điểm:Phòng Hội thảo.

 

Thứ ba

14/05/2019

 

 

 

Thứ tư

15/05/2019

 

 

 

Thứ năm

16/05/2019

 

 

Thứ sáu

17/05/2019

 

·14h00: BLĐ Khoa họp.

 

 

 

Ghi chú:

  • Các Thầy/Cô nhắc cán bộ của BM nộp điểm GK-TX và nộp điểm NL, NCKH cho giáo vụ Khoa trong tuần từ 13 đến 17/5/2019.
  • Các BM phân công cán bộ coi thi HK2 (theo Lịch gửi kèm) gửi lại Danh sách cho Giáo vụ Khoa trong sáng thứ 2 ( 13/5/2019).
Tin mới hơn