vien

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  17/9/2018 –  21/9/2018

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

17/9/2018

·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

 

Thứ ba

18/9/2018

 

·   14h00: BLĐ Khoa họp với Bộ môn Hóa Hữu cơ bầu lãnh đạo Bộ môn nhiệm kỳ 2018-2013.

Địa điểm:Bộ môn Hóa Hữu cơ.

·   15h00: BLĐ Khoa họp với Bộ môn Hóa học Dầu mỏ bầu lãnh đạo Bộ môn nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Địa điểm:Bộ môn Hóa học Dầu mỏ.

Thứ tư

19/9/2018

 

 

 

Thứ năm

20/9/2018

 

·   3h00:  Seminar của Prof. Dr. Malte Brasholz, University of Rostock.

Title:“New Photocatalytic Reactions: Oxidative, Reductive and Tandem Transformations”.

Địa điểm:Phòng Hội thảo.

Kính mời các Thây/Cô quan tâm tham dự.

Thứ sáu

21/9/2018

 

 

 

 

·14h00: Họp BLĐ Khoa.

 

 

Tin mới hơn