vien

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19/6/2017 – 24/6/2017

 

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

19/6/2017

·8h00:  Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.

·9h00: Chi ủy, BLĐ, BCH CĐ & LCĐ Khoa gặp mặt PGS. TS Nguyễn Thanh Bình, Bà Lê Thị Minh Nguyệt, TS. Nguyễn Minh Phương và ThS. Đỗ Đình Khải.

Địa điểm:Phòng Hội thảo.

·10h00: Chi ủy, BLĐ, BCHCĐ Khoa gặp mặt các Thầy Cô CBVC nghỉ chế độ năm 2017: PGS. TS Phạm Ngọc Lân, Bà Lê Thị Minh Nguyệt, PGS. TS Trần Hồng Côn, PGS. TS Nghiêm Xuân Thung.

Địa điểm:Phòng Hội thảo.

Kính mời các Thầy Cô các Bộ môn, PTN tham dự ( có giấy mời riêng).

 

Thứ ba

20/6/2017

 

 

Thứ tư

21/6/2017

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.

Thứ năm

22/6/2017

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.

Thứ sáu

23/6/2017

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.

Thứ bảy

24/6/2017

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.