vien

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học chính quy năm 2017 như sau:

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng năm 2017 như sau:

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2017 như sau:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh khoá 9 (2017 – 2018) chương trình liên kết quốc tế đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Vật liệu tiên tiến và môi trường” với Đại học Toulon (Cộng hoà Pháp), dưới sự tài trợ của tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), do Đại học Toulon cấp bằng.

Thông tin tuyển sinh Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN năm 2017.

Chi tiết về điều kiện tuyển sinh, xem link bên dưới.

--> http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/tuyensinh/new/daihoc