vien

 

Chi ủy, Ban Lãnh đạo Khoa Hóa học

 

Chi ủy Chi bộ Khoa Hoá học

1. PGS.TS. Lê Thanh Sơn             Bí thư Chi bộ

2. PGS.TS. Trần Thị Dung            Phó Bí thư Chi bộ

3. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình     Chi ủy viên

4. PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy       Chi ủy viên

5. TS. Nguyễn Minh Ngọc             Chi ủy viên     

 

Ban Lãnh đạo Khoa Hóa học

1. PGS.TS. Lê Thanh Sơn             Trưởng Khoa

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà     Phó Trưởng Khoa

3. TS. Nguyễn Minh Ngọc             Phó Trưởng Khoa

4. TS. Phạm Văn Phong               Phó Trưởng Khoa

 

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Hoá học

1. Nguyễn Thanh Bình                 Chủ tịch

2. Lê Thị Minh Nguyệt                  Phó chủ tịch, trưởng ban Nữ công.

3. Nguyễn Thị Minh Thư               Ủy viên

4.Nguyễn Mạnh Hà                      Ủy viên

5.Nguyễn Minh Phương                Ủy viên

 

Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Hoá học

1. Đỗ Đình Khải                          Chi đoàn Cán bộ             Bí thư

2. Vũ Văn Thanh                        Chi đoàn K59B               Phó Bí thư

3. Nguyễn Hoài Nam                   Chi đoàn K59D               UV Thường vụ

 

Liên chi Hội sinh viên khoa Hoá học

1. Nguyễn Hoài Nam                   Chi đoàn K59D                LCH Trưởng

2. Quách Viễn Dương                 Chi đoàn K58TT              LCH Phó

3. Phạm Hoàng Giang                 Chi đoàn K58B                UV Thư ký

 

Chi hội Cựu giáo chức khoa Hoá học

PGS.TS. Lê Hùng                        Chi hội trưởng

Bà Nguyễn Thị Phương                Chi hội phó

 

Chi hội Cựu chiến binh khoa Hoá học

PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu             Chi hội trưởng

 

Ban Liên lạc Cựu sinh viên khoa Hoá học

1.     

PGS.TS. Bùi Thị An

Trưởng ban

Chủ tịch Hội Hoá học Hà Nội

K9

2.     

PGS.TS. Hoàng Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công An

K10

3.     

Ông Tô Ngọc Kim

Phó Trưởng ban

Tổng giám đốc công ty REXCO

K27

4.     

Ông Lê Ngọc Tuấn

Phó Trưởng ban

Giám đốc Công ty TNHH Vàng Tuấn Long

K17TC

5.     

PGS.TS. Trần Thị Thu Hương

Phó Trưởng ban

Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hoá học

K30

6.     

TS. Nguyễn Hoàng Yến

Phó Trưởng ban

Trưởng ban KHCN Tập đoàn dầu khí quốc gia

K31

7.     

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Phó Trưởng ban

Phó Trưởng Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN

K41

 

Tại thời điểm năm 2016, Khoa Hóa học có 91 cán bộ trong đó có 3 Giáo sư, 25 Phó giáo sư, 34 Tiến sĩ, gần 100% giảng viên có học vị tiến sĩ,  khoảng 35% có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Đội ngũ cán bộ Khoa Hóa học năm 2016

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ bảy, 06 Tháng 10 2018 14:56