vien

1. Năm thành lập: 2001

2. Giới thiệu sơ lược về các chương trình đào tạo:

Kể từ khi mới thành lập Trung tâm cho tới nay, các nhà khoa học, nghiên cứu viên đã cống hiến những thành tựu nghiên cứu phục vụ cho đào tạo và phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng tin học trong hóa học mang nhiều kết quả cho ngành hóa học của Khoa. Các thành viên của Trung tâm vừa tham gia giảng dạy các hệ sinh viên, học viên sau đại học của Khoa Hoá học, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài cấp trường, cấp đại học Quốc gia, cấp bộ và cấp Nhà nước.

Để phục vụ công tác đào tạo Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học có thể đảm nhiệm phần thực hành các chuyên đề: Toán trong Hóa; Tin trong Hóa cho các sinh viên tài năng tiên tiến, Cao học và nghiên cứu sinh của Khoa Hóa học.

3. Giới thiệu sơ lược về các hướng nghiên cứu chính:

Hướng nghiên cứu chính của Trung tâm hiện nay là:

- Khai thác các phần mềm tính toán: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu tính toán Hóa lý thuyết về Cấu trúc phân tử có tính chất Lí - Hóa - Sinh học.

- Xây dựng các phần mềm tính toán: Tập hợp các cán bộ có khả năng lập trình để xây dựng phần mềm Hóa học tiếng Việt.

- Tổ chức các khóa huấn luyện căn bản về khai thác phần mềm có sẵn cho các cán bộ các bộ môn trong khoa có nhu cầu tính toán thường xuyên cho từng bài toán cụ thể theo các hướng:

+ Mô phỏng động lực học phân tử.

+ Phương pháp hoá lượng tử.

+ Khai thác dữ liệu (Data mining)

+ Trí tuệ nhân tạo (Machine intelligence)

+ Mô phỏng Fractal và Monte-Carlo.

- Sử dụng các phương pháp như: Phương pháp hóa học lượng tử, bán lượng tử, các phương pháp lai hóa, phương pháp phiếm hàm mật độ, phương pháp động lực cơ học phân tử, phương pháp bán kinh nghiệm... Nghiên cứu cơ chế kháng thuốc kháng sinh của tụ cầu khuẩn vàng, các quá trình hóa sinh liên quan đến những vấn đề cấp bách hiện nay như các bệnh tật mới cúm gà, cúm người..., các quá trình gắn kết phối tử và enzym, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của enzym, protein, ADN, các vật liệu xúc tác như hydrotalcite, vật liệu tàng trữ Hidro, mối quan hệ định lượng giữa hoạt tính và cấu trúc....

Hiện nay Trung tâm đang chủ trì một đề tài cấp bộ, có sẵn hợp tác với các trường Đại học Kyoto và Ibaraki Nhật Bản trong đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học.

4. Danh sách cán bộ đương nhiệm

Quản lý Trung tâm: Chủ nhiệm khoa Hóa học PGS.TS Lê Thanh Sơn từ năm 2012 đến nay.

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Năm về công tác

1.     

Nguyễn Họa Mi

TS

 

2004

2.     

Vũ Việt Cường

TS

 

2015

5. Danh sách cán bộ kiêm nhiệm

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Năm công tác

1

Đặng Ứng Vận

GS.TSKH

2001-nay

2

Lâm Ngọc Thiềm

GS.TS

2001-nay

3

Lê Kim Long

PGS.TS

2001-nay

4

Nguyễn Hữu Thọ

PGS.TS

2001-nay

6. Danh sách cựu cán bộ

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Năm công tác

1.     

Vũ Hùng Sinh

ThS

 

2001-2004

2.     

Phùng Thị Việt Bắc

ThS

 

2004-2005

3.     

Nguyễn Thị Phương

CN

 

2001-2002

4.     

Nguyễn Thành Cương

CN

 

2003-2004

7. Khen thưởng:

- Nhóm nghiên cứu khoa học cơ bản mạnh của bộ Khoa học Công nghệ.

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 16:03