Vietnamese English
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Previous Next