vien
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Previous Next