• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next