1. Tin tức & Sự kiện
  2. Nghiên cứu khoa học
  3. Sinh viên
  4. Đoàn - Hội
  5. Đào tạo - Hợp tác

TTTĐ.VN- Tiếp nối thành công của các chương trình trước, sáng 9/4, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày hội HUS Open Day 2017, đem trải nghiệm ...

Thông tin tuyển sinh Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN năm 2017. Chi tiết về điều kiện tuyển sinh, xem link bên dưới. --> ...

                    Các hướng nghiên cứu chính của các tổ bộ môn ...

Bộ môn Hóa lý và Trung tâm Hóa tin, Khoa Hóa học tổ chức buổi seminar Nội dung: Computational Exploration of Chemistry: From Organic Molecules to Metal-Organic ...

From November 3rd to 5th, 2016, GSC Program Coordinator Professor Yamanouchi, accompanied by Professor Hasegawa, Head of Physics, Professor Masumoto, Department of Earth and ...

Trong những năm gần đây, lượng du học sinh, thực tập sinh và người lao động Việt Nam ngày một tăng tại Nhật Bản. Về phía Nhật Bản, doanh nghiệp nước này cũng rất quan tâm tới ...

Các yêu cầu về luận văn thạc sĩ khoa học và các biểu mẫu (xem file đính kèm) Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ ThS-01:Đơn xin bảo vệ ThS-02: Bảng điểm môn chung ...

Danh mục và biểu mẫu các loại giấy tờ khi bảo vệ luận án Tiến sĩ (chi tiết xem file đính kèm) Thủ tục bảo vệ luận án cấp cơ sở Mẫu 01: Biên bản Xemina Mẫu 02: Đơn ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)         - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa môi trường ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)        - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa dầu ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)      - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa lý thuyết và Hóa lý ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)     - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa phân tích     ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa hữu cơ    + ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)               - Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: ...

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo:  + Tiếng Việt:     Hóa học ...

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Hóa dược + Tiếng Anh: ...

Chương trình Đào tạo tiên tiến ngành Hóa học (Xây dựng từ chương trình gốc của University of Illinois at Urbana Champaign) Trình độ đào tạo :   Đại học (Cử ...

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo  -  Tên ngành đào tạo:  + Tiếng Việt:   ...

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo:  + Tiếng Việt:   Hóa học ...

Các yêu cầu về luận văn thạc sĩ khoa học và các biểu mẫu (xem file đính kèm) Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ ThS-01:Đơn xin bảo vệ ThS-02: Bảng điểm môn chung ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm) - Tên chuyên ngành đào tạo: Hóa Môi trường / Environmental Chemistry - Mã số chuyên ngành đào ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo: Hóa dầu / Petrochemitry   - Mã số chuyên ngành đào ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật hóa học/Chemical Engineering   - Mã số ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo: Hóa lý thuyết và Hoá lý / Theoretical and Physical Chemistry ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo: Hóa Phân tích / Analytical Chemistry   - Mã số ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo:   - Tiếng Việt: Hóa Hữu cơ       ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo:   - Tiếng Việt: Hóa Vô cơ   - Tiếng Anh: ...

Danh mục và biểu mẫu các loại giấy tờ khi bảo vệ luận án Tiến sĩ (chi tiết xem file đính kèm) Thủ tục bảo vệ luận án cấp cơ sở Mẫu 01: Biên bản Xemina Mẫu 02: Đơn ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)         - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa môi trường ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)        - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa dầu ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)      - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa lý thuyết và Hóa lý ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)     - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa phân tích     ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa hữu cơ    + ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)               - Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: ...

Danh sách 1 Nguyễn Hoài Nam 28/03/1996 K59D LCH trưởng ...

Danh sách 1 Đỗ Đình Khải Cán bộ Bí thư ...

Has no content to show
next
prev

DANH SÁCH CÁN BỘ

This album doesn't contain any items