Anh Hùng Lao Động CMAE2015 HUS Cổng Thông Tin Phân hội Giảng dạy HH Liên hệ
Trang chủ
Tin tức
Lời chào Chủ nhiệm Khoa
Cơ cấu Tổ chức
Các bộ môn
Các phòng thí nghiệm
Trung tâm trực thuộc
Đội ngũ cán bộ
Cán bộ cơ hữu
Cán bộ thỉnh giảng
Đào tạo
Đào tạo tiên tiến & Q.tế
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Sinh viên
Công văn
Thống kê
  » Truy cập: 1359091
  » Online: 1
Album ảnh
 
Đội ngũ cán bộ |
NGƯT.GS.TSKH. NGÔ THỊ THUẬN
Học hàm: Giáo sư; Học vị: Tiến sỹ; Đơn vị công tác: Chủ nhiệm Bộ môn Hóa học Hữu cơ hai nhiệm kì (1988-1996); Chủ tịch Hội đồng CDGS Liên ngành Hóa học- CNTP 2001-2006; Ủy viên HĐCDGS Nhà nước 2001 - 2006.
 • Ngày sinh: 14-01-1939
 • Quê quán: Phú Hòa, Hương Trà, Thừa Thiên
 • Nơi ở hiện tại: Nhà 10-B15, 51 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp đại học:
  - 1959 Tại: ĐHTH Hà Nội;
  - 1962 Tại: ĐHTH Lomonoxop Matxcơva (MGU)
 • Năm bảo vệ luận án TS: 1966 Tại: ĐHTH Lômônôxốp Matxcơva (MGU)
 • Năm bảo vệ luận án TSKH: 1987 Tại: ĐHTH Lômônôxốp Matxcơva (MGU)
 • Năm được phong học hàm PGS: 1980          GS: 1991
 • Đã công tác tại bộ môn Hoá học Hữu cơ từ năm 1962 đến 2002
 • Nơi công tác hiện nay: Hợp đồng với khoa Hóa học, trường ĐHKHTN

Những công tác chính, chức vụ đã và đang đảm nhiệm:

- Chủ nhiệm Bộ môn Hóa học Hữu cơ hai nhiệm kì (1988-1996)
- Chủ tịch Hội đồng CDGS Liên ngành Hóa học- CNTP 2001-2006
- Ủy viên HĐCDGS Nhà nước 2001 - 2006

 • Đã đào tạo: 17 TS, 27 Th.S, trên 120 Cử nhân
 • Số công trình khoa học đã công bố: 176 công trình, 2 cuốn sách
 • Các đề tài, dự án cấp Bộ trở lên đã chủ trì: 10 đề tài

Khen thưởng:

Hai bằng lao động sáng tạo; giải Covalepskaia tập thể năm 1994; Nhà giáo ưu tú 1994; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba (1985); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Nhì (1998); Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2001); Huân chương Lao động Hạng Nhất (2002)

Điện thoại:

Cơ quan: 8261853         Nhà riêng: 9717172
Di động: 0903.269772    Email:
thuan.ngothi@yahoo.com

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế và đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế (từ năm 2000 đến nay):

 1. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi, 2000, Các kim loại chuyển tiếp trong hệ xúc tác dị thể oxi hóa phenol và ancol, Tạp chí Hoá học, T. 38, số 1-2000, tr.19
 2. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Trường Sơn, 2000, Xúc tác MCM-22 trong phản ứng ankyl hóa benzen, Tạp chí Hoá học, T. 38, số 1-2000, tr.26.
 3.  Lưu Văn Chính, Ngô Thị Thuận, Phạm Lê Dũng, Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Tổng hợp một vài dẫn xuất của chitosan, Tạp chí Hoá học và công nghiệp Hoá chất, số 4, tr. 18-22 (2000).
 4. Ngô Thi Thuận,Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Việt Nga, ảnh hưởng của cấu trúc zeolit đến phản ứng metyl hoá anilin, Tạp chí Hoá học, T. 38, N. 3, p. 50-54 (2000)
 5. Ngô Thi Thuận, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Trường Sơn, Định lượng lưu huỳnh ở dạng liên kết trong sản phẩm lưu hoá metyl este dầu thầu dầu, Tạp chí Hoá học, T. 38, N. 2, p. 17-21 (2000)
 6. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Tiến Thảo, Phản ứng chuyển hoá buten trên ZSM-5, Tạp chí Hóa học, T.38, số 4, tr. 21-24 ( 2000 )
 7. Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Vũ Mạnh Hùng, Ngô Thị Thuận, Tổng hợp và nghiên cứu tác dụng hạ cholesterol máu của N,N,N-trimetylchitosan, Tạp chí Dược học, Số 9, tr. 9-11, (2000).
 8. Ngô Thị Thuận,Trần Thị Như Mai, Chất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vật, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà nội, Lần thứ năm, Hà nội, 26/10/2000, tr.290-294
 9. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thị Quỳ, Vai trò của axit amin trong quá trình tách, nuôi và duy trì tế bào thận khỉ để sản xuất vacxin bại liệt sống giảm sức độc tại việt nam, Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị Khoa học trường ĐH KHTN Hà nội, 11/2000, tr. 164-168
 10. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Tiến Thảo, Một số thành tựu mới trong lĩnh vực thơm hoá hiđrocacbon nhẹ, Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị Khoa học trường ĐH KHTN Hà nội, 11/2000, tr. 169-173
 11. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Thanh Bảo, Ankyl hoá benzen bằng etanol và isopropanol trên xúc tác HZSM-5, Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị Khoa học trường ĐH KHTN Hà nội, 11/2000, tr 174-178.
 12. Tống Thị Thanh Hương, Trần Ngọc Hân, Ngô Thị Thuận, Nghiên cứu khả năng thơm hoá n-hexan trên xúc tác ZSM-5, Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị Khoa học lần thứ 14 trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội, 15/11/2000, tr 280-284
 13. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Việt Quang Hưng, Vai trò của tính chọn lọc hình thể của zeolit ZSM-5 trong phản ứng điều chế etylbenzen, Tuyển tập các công trình Hội nghị liên hiệp các tổ chức kỹ thuật ASEAN, Hà nội, 22-24/11/2000, tr 294-298
 14. Lưu Văn Chính, Ngô Thị Thuận, Phạm Lê Dũng, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Xác định độ đề axetyl hóa của chitosan bằng phương pháp phổ 1H-NMR và IR, Tạp chí Hóa học, T39, Số 1, tr. 45-48, 2001.
 15. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi, Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc của hệ xúc tác Fe2O3 trong phản ứng oxi hóa bằng H2O2, Tạp chí Hóa học, T39, Số 3, tr. 57-59, 2001.
 16. Nguyễn Đức Chuy, Ngô Thị Thuận, Phạm Tiến Dũng, Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của sản phẩm chứa zeolit Y được chuyển hóa từ bentonit Thuận Hải, Hóa học và Công nghiệp hóa chất, Số 7 (72), Tr. 19-23, 2001
 17. Trịnh Đức Hưng, Ngô Thị Thuận, Châu Văn Minh, Nguyễn Phú Thu, Lưu Mạnh Hùng, Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác phức Cu(II)/chitin, Cu(II)/chitosan trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử, Tạp chí Hóa học, T39, Số 4, tr. 1-5, 2001.
 18. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Minh Ngọc, Nghiên cứu phản ứng ankyl hoá toluen bằng metanol trên xúc tác MCM-22, Tạp chí Hóa học, T39, Số 4, tr. 28-31, 2001
 19. Ngô Thị Thuận, Trần Như Mai, Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Thanh Bảo, Vũ Ngọc Toán, Xúc tác ZSM-5 trong một số phản ứng hóa dầu, Hội nghị Xúc tác - Hấp phụ toàn quốc lần thứ hai. Các báo cáo khoa học. Hà Nội, 6 / 2001, tr. 335-344
 20. Ngô Thị Thuận, Chu Ngọc Châu, Xúc tác silicalit trong phản ứng metyl hóa anilin bằng metanol, Hội nghị Xúc tác - Hấp phụ toàn quốc lần thứ hai. Các báo cáo khoa học. Hà Nội, 6 / 2001, tr. 345-349
 21. Ngô Thị Thuận, Đặng Thanh Tuấn, Phản ứng phân bố lại toluen trên xúc tác chứa zeolit tổng hợp từ caolanh, Tuyển tập các công trình khoa học kỉ niệm 45 năm ngày thành lập khoa Hoá học. Hà Nội, 2001, tr. 44-47
 22. Ngô Thị Thuận, Trần Như Mai, Nguyễn Tiến Thảo, Phân tích sản phẩm phản ứng thơm hóa LPG bằng sắc kí khí khối phổ (GC- MS), Tuyển tập các công trình khoa học kỉ niệm 45 năm ngày thành lập khoa Hoá học. Hà Nội, 2001, tr. 48-51
 23. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Lê Xuân Tuấn, Oxi hóa chọn lọc ancol benzylic thành benzanđehit trên xúc tác Fe-MCM-22, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 12/2001, tr. 395-399
 24. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi, ảnh hưởng của phương pháp điều chế chất mang lên hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng oxi hóa pha lỏng benzyl ancol, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 12/2001, tr. 470- 475
 25. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi. 2001, Cơ chế phản ứng oxi hóa benzyl ancol bằng H2O2 trên xúc tác vanađi oxit/chất mang, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 12/2001, tr. 475 - 479
 26. Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Đình Tỵ, Nguyễn Thế Dũng, Ngô Thị Thuận, W.C Taylor, Phân lập axit 5-hiđroxi-4-oxopentanoic từ cây Thạch xương bồ (Acorus tatarinowii Schott), Tạp chí Hóa học, T40, Số 2, tr. 65 - 67, 2002
 27. Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng, 2002, Nghiên cứu phản ứng phân huỷ phenol trên xúc tác công nghiệp chứa vanađi oxit, Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, T-7, số 4, tr.49-52, 2002,
 28. Ngo Thi Thuan, 2002, Utilization catalysts today and developmental rorecast, Proceedings of the conferenc on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 9-1
 29. Dinh Van Kha, Nguyen The Nghiem, Ngo Thi Thuan, 2002. The studies on preparation of dispersing-anticorrosion additives for lubricant oils from ankenyl polyamino succinimides. Proceedings of the conferenc on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 223-228.
 30. Dinh Van Kha, Nguyen The Nghiem, Ngo Thi Thuan, Duong Thi Hang, 2002. The studies on preparation of corrosion inhibitor for oil-drilling, Proceedings of the conferenc on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 229-233.
 31. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thanh Bao, Tran Thi Thuong, 2002. Disproportion of toluene over ZSM-5 catalyst supported SiO2, Proceedings of the conferenc on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 304-310
 32. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Tien Thao, 2002, The aromatization of LPG over ZnO/HZSM-5 catalyst, Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 311-316.
 33. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Van Thi, 2002, Monolayer structure of vanadium-containing catalyst in phenol and alcohol liquid phase oxidation reactions, Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 317-323
 34. Ngo Thi Thuan, Pham Xuan Nui, 2003, Study on aromatiration of n-hexane over modified ZSM-5, Proceedings of the 7th national conference of fundamental research projects on physical and theoretical chemistry, Hanoi o8 february 2003, p. 43-48
 35. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi.2003, Các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc và khả năng oxi hoá của các tâm hoạt động trên xúc tác vanađi oxit/chất mang, Tạp chí Hoá học, T. 41, số 1, tr. 19-24, 2003
 36. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi. 2003, ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến cấu trúc hệ xúc tác vanađi oxit/chất mang, Tạp chí Hoá học, T41, số 2, tr. 16-20, 2003
 37. Lưu Văn Chính, Ngô Bích Anh, Trần Vũ Hùng, Vũ Mạnh Hùng, Vũ Hà, Ngô Thị Thuận, Châu Văn Minh. 2003, Hoạt tính kháng viêm của các muối glucosamin, Tạp chí Dược học, số 4, tr. 21-24, 2003 (năm 43)
 38. Đặng Thanh Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Ngô Thị Thuận. 2003, Nghiên cứu phản ứng oxi hoá phenol bằng tác nhân H2O2 sử dụng xúc tác dị thể Fe-P, Fe-X zeolit, Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 6 (18), tr.18-21, 2003
 39. Ngô Thị Thuận, Đoàn Ngọc Đức, Châu Văn Minh. 2003, Hoạt tính xúc tác của polipropilen-axit poliacrylic (PP-APA) chứa Cu(II) trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử, Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 7 (19), tr.35-40, 2003
 40. Ngô Thị Thuận, Lưu Văn Chính, Trần Vũ Hùng. 2003, Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT-3 bằng dung dịch chitosan, Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, T-8, số 3, tr.51-55, 2003
 41. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Le Xuan Tuan, Le Thi Hoai Nam. 2003, Synthesis of MCM-22 zeolite containing of iron and their catalytic properties in the oxidation of benzylic alcohol, 10th Asian Chemical Congress (10 ACC); 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-8). Book of abstracts. October 21-24, 2003, p. 81, Hanoi, Vietnam.
 42. Dinh Van Kha, Nguyen The Nghiem, Ngo Thi Thuan, Duong Thi Hang. 2003, Synthesis of corrosion inhibitor based on modifying succinimides with diisocyanates, 10th Asian Chemical Congress (10 ACC); 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-8). Book of abstracts. October 21-24, 2003, p. 101, Hanoi, Vietnam
 43. Ngô Thị Thuận, Châu Văn Minh, Lương Thế Lượng, Đoàn Ngọc Đức.2004, Nghiên cứu hàm lượng các hợp chất chứa C,N,P trong môi trường nước thuộc hệ thống sông Nhuệ, sông Tô Lịch, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 9, số 1, tr. 3-8
 44. Trịnh Đức Hưng, Đoàn Việt Nga, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. 2004, ảnh hưởng điện tích trên tâm hoạt động đến hoạt tính xúc tác kimloại-polime trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử, Tạp chí Hoá học, T. 42, số 2, tr. 155-158
 45. Ngô Thị Thuận, Châu Văn Minh, Đoàn Ngọc Đức. 2004, Tâm hoạt tính xúc tác phức kim loại trên chất mang polypropylen-axit polyacrylic(PP-APA), Tạp chí Hoá học, T. 42, số 3, tr. 320-324
 46. Nguyễn Thị Việt Nga, Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Đặc trưng chọn lọc hình học của các xúc tác zeolit đối với quá trình bất đối hóa toluen, Tạp chí Khoa học ĐHQG HN; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. TXX, Số 1AP, tr.20-25, 2004
 47. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Tiến Trung, Đặc trưng của zeolit Y biến tính được tổng hợp từ cao lanh Việt Nam đến phản ứng phân bố lại toluen, Tạp chí Khoa học ĐHQG HN; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. TXX, Số 1AP, tr.26-31, 2004.
 48. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Đặng Thị Thu Hằng, Nghiên cứu hoạt tính của hệ xúc tác Ni/ZrO2-SO42- trong phản ứng đồng phân hóa n-hexan, Tạp chí Khoa học ĐHQG HN; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. T.XX, Số 1AP, tr.32-37, 2004.
 49. Ngô Thị Thuận, Đặng Thanh Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Nghiên cứu phản ứng oxi hóa phenol trong nước bằng H2O2 trên bề mặt xúc tác dị thể - khoáng nontronit trao đổi sắt, Tạp chí Hóa học, T. 43, số 1, 109-113, 2005.
 50. Ngô Thị Thuận, Châu Văn Minh, Đoàn Ngọc Đức, Nghiên cứu đặc trưng của tính chất xúc tác của một số chất mang polyme, Tạp chí Hoá học, T.43, số 1, 123-127, 2005.
 51. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Thanh Bảo, Nguyễn Thị Việt Nga, Bất đối hoá toluen trên zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước, Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 2, tr. 22-25, 2005.
 52. Ngô Thị Thuận, Cao Hải Thường, 2005. Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen bằng etanol trên xúc tác zeolit Y biến tính. Tạp chí Hóa học, T. 43, số 2, tr. 157-161.
 53. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Đức Chuy, Nguyễn Tiến Trung, 2005. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân bố lại toluen trên zeolit Y biến tính tổng hợp từ cao lanh Việt Nam. Tạp chí Hóa học, T. 43, số 4, tr. 428-43.
 54. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi,9-2005. Ảnh hưởng của các điều kiện điều chế đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác của ZrO2-SO42-. Các báo cáo khoa học - Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc, Lần thứ III, Huế, tr. 485-490.
 55. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thị Quỳnh, 9-2005. Nghiên cứu điều chế, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của perovskit (CrFeO3, CrMn0.3Fe0.7O3), perovskit / MCM-41 cho phản ứng oxi hóa ancol benzylic. Các báo cáo khoa học - Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc, Lần thứ III, Huế, tr. 491-496.
 56. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Thị Hà, 2005. Study in the synthesis and catalytic properties of MCM-22 zeolite. The 2nd International Symposium on Advanced Materials in Asia-Pacific Rim, Hanoi, Vietnam, April 1-4, pp. 97-99.
 57. Ngô Thị Thuận, Tran Thi Nhu Mai, Tran Thi My Linh, Le Xuan Tuan, 2005. Study about equlibrium between external acid solution and sulfuric acid in the interstitial phase of AMV anion exchang membrane. Regional symposium on Chemical Engineering 2005, New Trends in Technology towards Suctainable development, Hanoi-Vietnam, pp. 98-101.
 58. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Hoa Hữu Thu, 11-2005. Nghiên cứu đặc trưng của xúc tác MoO3/ZrO2-SO42- n-heptan. Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ Hóa Hữu cơ toàn quốc lần thứ ba, Hà Nội, tr. 514-518.
 59. Phạm Xuân Núi, Ngô Thị Thuận, 01-2006. Quá trình isome hóa n-parafin C6-C7 trên cơ sở xúc tác ZrO2-SO42 nhằm nâng cao giá trị sử dụng conđensat dầu mỏ Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 13, tr.13-15.
 60. Ngô Thị Thuận, Khương Trung Thu, 2006. Ankyl hóa toluen trên xúc tácZSM-5 biến tính bằng antimon oxit. Tạp chí Hóa học, T.44(1), tr.35-39.
 61. Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, 2006. Nghiên cứu phản ứng đồng phân hóa n- heptan trên xúc tác MoO3/ZrO2-SO42- + Al2O3. Tạp chí Hóa học, T.44(3), tr. 356-361.
 62. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Tăng Sơn, 2006. Xúc tác oxit kim loại chuyển tiếp/MCM-41 trong phản ứng oxi hóa ancol benzylic. Tạp chí Hóa học, T.44(4), tr. 423-427.
 63. Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận, 2006. Nghiên cứu sự phân bố sản phẩm của phản ứng ankyl hóa toluen trên bentonit Thuận Hải biến tính. Kỷ yếu hội thảo Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên hóa học trong giai đoạn mới. Hà Nội, tr. 78-83.
 64. Ngô Thị Thuận, Phạm Việt Hùng, 2006. Xúc tác Pt-MoO3/ZrO2-SO42- và hoạt tính của chúng trong phản ứng đồng phân hóa n-heptan. Tạp chí Khoa học –Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 4, tr.84-88.
  Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, 2006. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp zirconi sunfat hóa có chứa nhôm. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, KHTN&CN, Tập 22, số 3C AP, tr.201-207.

Sách đã xuất bản:

 1. Ngô Thị Thuận, Xúc tác trong Hóa học Hữu cơ, 1963, NXB Đại học Tổng hợp Hà nội.
 2. Ngô Văn Thông, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Cơ sở lý thuyết Hóa học Hữu cơ. Tập I, 1970, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà nội. (Dịch từ tiếng Nga: ) O.A.Rêutôp, Teonetichesli osnovư organicheskoi khimui, Matxcơva, 1964).
 3. Ngô Văn Thông, Ngô Thị Thuận, Hoàng Trọng Yêm, Cơ sở lý thuyết Hóa học Hữu cơ. Tập II, 1971, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà nội. (Dịch từ tiếng Nga: O.A.Rêutôp, Teonetichesli osnovư organicheskoi khimui, Matxcơva, 1964).
 4. Ngô Thị Thuận (chủ biên), Nguyễn Minh Thảo, Hướng dẫn thực tập Hóa Hữu cơ, 1976, NXB Đại học Tổng hợp Hà nội.
 5. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Đức Huệ, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Đình Triệu, Hóa học Hữu cơ, 1978, NXB Đại học Tổng hợp Hà nội.
 6. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Tổng hợp Hóa học Hữu cơ, 1982, 1983, 1984, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà nội. (Dịch từ tiếng Nga: Tập thể tác giả, Preparativnaia organicheskaia khimia, Matxcơva, 1964).
 7. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Văn Đậu, Câu hỏi và bài tập Hóa Hữu cơ, 1985, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội.
 8. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Minh Thảo, Thực hành Hóa Hữu cơ, 1990, NXB Đại học Tổng hợp Hà nội.
 9. Ngô Thị Thuận (chủ biên), Phan Tống Sơn, Đặng Như Tại, Nguyễn Đức Huệ, Bài tập Hóa Hữu cơ, 1993, NXB Đại học Tổng hợp Hà nội.
 10. Ngô Thị Thuận (chủ biên), Nguyễn Minh Thảo, Văn Ngọc Hướng, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Hữu Định, Thực hành Hóa học Hữu cơ, 1998, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.
 11. Ngô Thị Thuận, Hóa học Hữu cơ - Phần bài tập, 1999, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội.

Các đề tài/ dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu tổng hợp phẩm màu vàng chanh thực phẩm cho nhà máy rượu Hà nội, 1967-1979.
 2. Tổng hợp một số chất thơm cho xí nghiệp Mỹ phẩm Hà nội, 1967-1979.
 3. Nghiên cứu điều chế một số chất tuyển quặng, 1967-1979.
 4. Nghiên cứu thay xúc tác H2SO4 bằng đất sét trong phản ứng điều chế dầu chuối từ dầu fuzen, 1967-1979.
 5. Tổng hợp polime ngậm nước, B91-05-08, 1991-1992.
 6. Xây dựng qui trình công nghệ tách chiết, tổng hợp các màu thực phẩm. KC.06.08, 1990-1995
 7. Nghiên cứu khả năng xúc tác của sản phẩm ngưng kết trong phản ứng chuyển hóa hiđrocacbon KT.04.4.2.7, 1992-1993.
 8. Chuyển hóa dầu thực vật nhằm tổng hợp phụ gia cho dầu mỡ bôi trơn, 1990-1995.
 9. Nghiên cứu tổng hợp phụ gia chống mài mòn chịu áp trên cơ sở dầu thực vật, 1990-1995.
 10. Nghiên cứu cơ chế đa phân tử (một loại cơ chế xúc tác mới) cho phản ứng chuyển hóa hiđrocacbon trên xúc tác nhômsilicat KT.04.4.2.09, 1994-1995.
 11. Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc một số chất xúc tác có hoạt tính cao sử dụng cho công nghiệp dầu khí, xử lí và bảo vệ môi trường 5.4.1, 1996-1997.
 12. Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc một số chất xúc tác có hoạt tính cao sử dụng cho công nghiệp dầu khí, xử lí và bảo vệ môi trường 5.4.1./98, 1998-1999.
 13. Nghiên cứu một số phản ứng xúc tác chuyển hóa nguyên liệu dầu mỏ Việt nam thành sản phẩm hưũ ích cho nền kinh tế quốc dân 5.4.1a /98, 2000.
 14. Xúc tác trên cơ sở zeolit dùng để chuyển hóa các sản phẩm dầu mỏ 55.04.01, 2001-2003.
 15. Tổng hợp, nghiên cứu các xúc tác có hoạt tính cao, các vật liệu xúc tác từ kim loại có cấu trúc nano dùng cho một số phản ứng tổng hợp hữu cơ và lọc hóa dầu 55.11. 04, 2004-2005.

[Quay lại ] Bản in

Các bài khác
Lịch công tác
• 24/10 – 28/10/2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/10/2016 – 28/10/2016

• Áp dụng Tháng 11
LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Thông báo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ tổ chức seminar khoa học:

Mẫu đơn đăng ký Nghiên cứu khoa học - Niên luận

Thời khóa biểu
• TKB HỌC KỲ II HỆ CHÍNH QUY(2013-2014 )
• TKB HỌC KỲ II LỚP TN+TT+QT(2013-2014 )
Liên kết website