• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Pham Van Phong
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Previous Next