• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (year): Petrochem…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Pham Van Phong
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry.

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Previous Next