Vietnamese English
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next