vien
 
KHOA HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN

 

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. Nguyễn Minh Ngọc Phó trưởng Khoa Phụ trách Đào tạo 0912753222 nmngoc@hus.edu.vn

 

CÁC TRỢ LÝ

Nhiệm vụ chính: Quản lý hồ sơ sinh viên; khen thưởng kỷ luật; chế độ chính sách; lịch học; lịch giảng đường; lịch thi;...

ThS. Đỗ Đình Khải Trợ lý Chính trị & Công tác sinh viên
- Quy chế Công tác sinh viên;
- Hồ sơ sinh viên;
- Học bổng;
- Chế độ chính sách
- Khen thưởng, Kỷ luật
0988245615 dodinhkhai@hus.edu.vn
Cô Lương Thị Mỹ Hạnh Trợ lý Đào tạo - Văn phòng Khoa
- Quy chế đào tạo;
- Khung chương trình đào tạo;
- Lịch học;
- Lịch thi
0914455911 hanhluong77@gmail.com
Cô Đặng Thị Nga Thư viện Quản lý thư viện Khoa 0936344339 dangnga10@gmail.com

 

CÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

Nhiệm vụ chính: Tư vấn chương trình đào tạo, khung chương trình.

Hệ Hóa học (A) TS. Vũ Việt Cường 01672994082 vietcuong_gf@yahoo.com
Hệ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (B) TS. Phương Thảo 0904321981 phuongthao@hus.edu.vn
Hệ Chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (C) TS. Ngô Hồng Ánh Thu 0988364482 anhthu170487@gmail.com
Hệ Hóa dược (D) TS. Đỗ Thị Việt Hương 0916920097 minkieng_m7@yahoo.com
Hệ Tài năng - Tiên tiến (TN - TT) TS. Phạm Tiến Đức 0983056784 tienduchphn@gmail.com

 

CÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nhiệm vụ chính: Quản lý lớp học, đời sống sinh viên, tư vấn phương pháp học tập.

Các lớp Tài năng TS. Nguyễn Thị Kim Thường 01672994082 vietcuong_gf@yahoo.com
Các lớp Tiên tiến TS. Phạm Tiến Đức 0904321981 phuongthao@hus.edu.vn
Các lớp Tiếng Pháp TS. Chu Ngọc Châu 0988364482 anhthu170487@gmail.com
Các lớp Sư phạm PGS.TS Phạm Anh Sơn 0916920097 minkieng_m7@yahoo.com
K62A1 TS. Phạm Chiến Thắng 0983056784 tienduchphn@gmail.com
K62A2 TS. Bùi Thái Thanh Thư 0932312206 buithaithanhthu2000@yahoo.com
K62B1 TS. Nguyễn Thế Dũng 0982683450 dungnguyen0512@gmail.com
K62B2 TS. Trịnh Xuân Đại 0978999977 trinhxuandai@gmail.com
K62C TS. Ngô Hồng Ánh Thu 0988364482 anhthu170487@gmail.com
K62D1 TS. Lê Thị Huyền 0946293925 huyen.lethi85@gmail.com
K62D2 TS. Đỗ Văn Đăng 0947052543 dangk50hoa@gmail.com
K60A, K61A TS. Vũ Việt Cường 01672994082 vietcuong_gf@yahoo.com
K60B, K61B TS. Phương Thảo 0904321981 phuongthao@hus.edu.vn
K59D, K60D, K61D TS. Đỗ Thị Việt Hương 0916920097 minkieng_m7@yahoo.com
K59A PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Hường 0946593969 huongiii@yahoo.com
K59B TS. Ngô Hồng Ánh Thu 0988364482 anhthu170487@gmail.com