Vietnamese English
 
KHOA HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN

 

Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 382 53503

Fax: +84 24 382 41140

Email: vanphongkhoahoa@gmail.com

 

Bản đồhttps://goo.gl/maps/RuWN4JFMSLu