Vietnamese English

Hai dự án khởi nghiệp sáng tạo của Trường ĐHKHTN được vinh danh trong cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần 2 năm 2017