vien

1. Tên thiết bị, hãng sản xuất, model: DSC131, Labsys TG/DSC1600, TMA của Setaram, Pháp

2. Các thông số kỹ thuật của thiết bị

  • Modul phân tích nhiệt lượng vi sai quét DSC131: Làm việc từ -150 đến 500 oC, làm lạnh bằng nito lỏng, có thể sử dụng môi trường không khí hoặc khí trơ Argon; Tốc độ gia nhiệt 1-30 oC/phút;
  • Modul phân tích nhiệt trọng lượng kết hợp nhiệt lượng vi sai quét TG/DSC1600: Làm việc từ 30 đến 1200 oC (tối đa 1500 oC ), có thể phân tích trong môi trường không khí hoặc khí trơ Argon; Tốc độ gia nhiệt 1-30 oC/phút;
  • Modul phân tích cơ nhiệt TMA: đo từ 30 đến 1000 oC, trong khí quyển không khí hoặc Argon; Tốc độ gia nhiệt 1-30 oC/phút;

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích

  • Xác định hiệu ứng nhiệt
  • Xác định các nhiệt độ chuyển pha, nhiệt độ thủy tinh hóa
  • Xác định sự thay đổi khối lượng mẫu trong quá trình gia nhiệt
  • Xác định sự giãn nở nhiệt, hệ số giãn nở

4. Liên hệ đo mẫu: TS. Phạm Anh Sơn; e-mail: phamanhson@hus.edu.vn; mobile: 0988960080,

                 hoặc TS. Nguyễn Xuân Viết; e-mail: vietnx@vnu.edu.vn; mobile: 0976854811

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ năm, 17 Tháng 11 2016 01:53
Tin mới hơn