vien

1. Tên thiết bị, hãng sản xuất, model: Nhiễu xạ tia X Bruker D8 Advance

2. Các thông số kỹ thuật của thiết bị:

       - Ống phát Cu 40 kV, 40 mA, detector bán dẫn Sol-X, detector nhấp nháy

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích

- Đo mẫu rắn, bột, màng mỏng

- Xác định cấu trúc tinh thể của vật liệu, thành phần của vật liệu.

- Nghiên cứu thành phần, cấu trúc của màng mỏng.

4. Liên hệ đo mẫu: TS. Phạm Anh Sơn; e-mail: phamanhson@hus.edu.vn; mobile: 0988960080,

                 hoặc TS. Nguyễn Xuân Viết; e-mail: vietnx@vnu.edu.vn; mobile: 0976854811

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 23:39
Tin mới hơn