vien

Thiết Bị Phổ Kế Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân

1. Thiết bị phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân NMR Bruker Ascend 500 MHz

2. Thông số kỹ thuật

- Từ trường của nam châm 11,7 Tesla, tần số cộng hưởng 500,17 MHz

- Đầu dò BBFO đo đa hạt nhân

- Đầu dò BBO chuyên dụng cho hạt nhân 1H và 13C

- Nhiệt độ đo mẫu trong khoảng từ -100°C đến 80°C.

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích

- Các phép đo cơ bản gồm (giá đo đối với đơn vị ngoài)

Proton

200.000đ

 * Giảm giá đo Proton chỉ còn 100.000đ khi đo thêm phổ khác như: 13C, COSY…

DEPT

200.000 đ

13C

220.000 đ

300.000 đ

Liên hệ phòng đo

13C + DEPT

350.000 đ

450.000 đ

COSY

200.000 đ

350.000 đ

HSQC

250.000 đ

400.000 đ

HMBC

250.000 đ

400.000 đ

HMQC

250.000 đ

400.000 đ

NOESY

Liên hệ phòng đo

19F

200.000 đ

11B

200.000 đ

31P

200.000 đ

Phổ theo yêu cầu

Liên hệ phòng đo

- Các dung môi đo gồm có: DMSO-d6, CDCl3, pyridine-d5, acetone-d6, Deuterium oxide, methanol-d4.

- Liên hệ phòng đo:    TS. Phạm Quang Trung: 0976.707.169

                                    TS. Mạc Đình Hùng: 0947.052.543

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 23:39
Tin mới hơn