Vietnamese English

Thiết Bị Phổ Kế Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân

1. Thiết bị phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân NMR Bruker Ascend 500 MHz

2. Thông số kỹ thuật

- Từ trường của nam châm 11,7 Tesla, tần số cộng hưởng 500,17 MHz

- Đầu dò BBFO đo đa hạt nhân

- Đầu dò BBO chuyên dụng cho hạt nhân 1H và 13C

- Nhiệt độ đo mẫu trong khoảng từ -100°C đến 80°C.

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích

- Các phép đo cơ bản gồm (giá đo đối với đơn vị ngoài)

Proton

200.000đ

 * Giảm giá đo Proton chỉ còn 100.000đ khi đo thêm phổ khác như: 13C, COSY…

DEPT

200.000 đ

13C

220.000 đ

300.000 đ

Liên hệ phòng đo

13C + DEPT

350.000 đ

450.000 đ

COSY

200.000 đ

350.000 đ

HSQC

250.000 đ

400.000 đ

HMBC

250.000 đ

400.000 đ

HMQC

250.000 đ

400.000 đ

NOESY

Liên hệ phòng đo

19F

200.000 đ

11B

200.000 đ

31P

200.000 đ

Phổ theo yêu cầu

Liên hệ phòng đo

- Các dung môi đo gồm có: DMSO-d6, CDCl3, pyridine-d5, acetone-d6, Deuterium oxide, methanol-d4.

- Liên hệ phòng đo:    TS. Phạm Quang Trung: 0976.707.169

                                    TS. Mạc Đình Hùng: 0947.052.543

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 23:39
Tin mới hơn