vien

Olympic Hóa học toàn quốc lần thứ X năm 2018

 

 

THÔNG BÁO CUỘC THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2018 VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA KHOA HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

Tài liệu

 

Thời hạn đăng ký: Hết ngày 15/10/2017 tại link đăng ký online ở trên.

 

Sau thời hạn đăng ký, Khoa Hóa học sẽ liên hệ với các em đã đăng ký để tiến hành bước tiếp theo cho việc thành lập đội tuyển và ôn luyện.