vien

Các tài liệu, biểu mẫu cần thiết nhất cho sinh viên trong toàn bộ quá trình học tập

 

Nhấp chuột vào tên tài liệu để tải về.

 

TÀI LIỆU QUAN TRỌNG CẦN NẮM BẮT

1. Quy chế Đào tạo Đại học (kèm quyết định số 5115/ĐHQGHN, ngày 25/12/2014)

2. Cẩm nang sinh viên QH.2017.T (K62)

3. Khung chương trình đào tạo (để không đăng ký môn học nhầm)

 

BIỂU MẪU BÌNH XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN

1. Hướng dẫn sơ lược quy trình xét Điểm rèn luyện

2. Bảng tự chấm điểm rèn luyện (dành cho các cá nhân tự đánh giá)

3. Bảng điểm rèn luyện tổng hợp (dành cho lớp họp xét và nộp lên Khoa)

 

BIỂU MẪU KHÁC

1.

2.

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 25 Tháng 8 2017 23:07
Cùng chủ đề này Ban cán sự Lớp »