vien
Tải về file đính kèm:

 

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN KHÓA QH.2018T (K63)

“NHỮNG NHÀ HÓA HỌC TƯƠNG LAI”

Thời gian:  8h00, Thứ Tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018

Địa điểm:  Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h00-9h00

Giới thiệu hoạt động các câu lạc bộ sinh viên Khoa Hóa học, lớp tăng cường tiếng Pháp nhận 2 bằng đại học (1 của Trường ĐHKHTN và 1 của Đại học Toulon, Pháp)

Sân Khoa Hóa học (Khu vực Giảng đường 1, 2)

9h00-9h15

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu

Hội trường Ngụy Như Kon Tum

9h15-9h30

Trưởng Khoa Hóa học phát biểu chào mừng tân sinh viên

Hội trường Ngụy Như Kon Tum

9h30-9h45

Giới thiệu về ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ

Hội trường Ngụy Như Kon Tum

9h45-11h15

Gặp giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập

Theo hướng dẫn


Gặp giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập

Lớp

Hội trường/ giảng đường

Lớp

Hội trường/ giảng đường

K63A

HT Ngụy Như Kon Tum

K63C

Giảng đường 4

K63TT

Giảng đường 5

K63D1

Giảng đường 1

K63B

HT Lê Văn Thiêm

K63D2

Giảng đường 2

 

 

 

 

K63A – Hóa học; K63TT – Tiên tiến Hóa học; K63B – Công nghệ Kỹ thuật Hóa học; K63C – Chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Hóa học; K63D1, K63D2 - Chất lượng cao Hóa dược