vien

Kết quả tuyển chọn Đội tuyển Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ X năm 2018

 

Ngày 16/12/2017, Khoa Hóa học đã tổ chức thi chọn Đội tuyển Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ X năm 2018. Sau quá trình chấm thi đã chọn được Đội tuyển gồm 5 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị gồm những sinh viên sau:

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Thành viên
Thái Ngọc Anh 22/11/1999 Nữ K62TN Chính thức
Trương Tấn Sang 14/10/1998 Nam K61TN Chính thức
Lê Quý Hiển 21/03/1998 Nam K61TN Chính thức
Đặng Việt Cường 19/03/1998 Nam K61TN Chính thức
Mai Văn Đức 11/6/1999 Nam K62TN Chính thức
Hoàng Hữu Anh 10/11/1998 Nam K61TT Dự bị

Khoa Hóa học sẽ thông báo kế hoạch bồi dưỡng Đội tuyển trong thời gian tới. Chúc các em ôn tập và thi học kỳ đạt kết quả tốt.