vien
Tải về file đính kèm:

 

Địa chỉ Khoa Hóa học: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: vanphongkhoahoa@gmail.com

Website: http://chem.hus.vnu.edu.vn

Điện thoại: 024 38253503

 

Thông tin về chương trình đào tạo và các thông báo được đăng tải trên website của Khoa và trên fanpage của liên chi Đoàn: https://www.facebook.com/lcdhoahoc/

 

LÃNH ĐẠO KHOA

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Trưởng Khoa

lethanhson@yahoo.com0903236282

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà (Đào tạo Sau đại học, kiểm định chất lượng)

Phó trưởng Khoa

nguyencamha74@gmail.com0904231459

TS. Nguyễn Minh Ngọc

(Đào tạo Đại học, công tác sinh viên)

Phó trưởng Khoa

nmngoc@hus.edu.vn0912753222

TS. Phạm Văn Phong

(Nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất)

Phó trưởng Khoa

phvpham@hus.edu.vn0963398889

 

HỖ TRỢ SINH VIÊN

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Vấn đề hỗ trợ

ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh

Trợ lý đào tạo các CTĐT chuẩn

myhanh2012@yahoo.com/0914455911

Hỗ trợ đào tạo sinh viên hệ chuẩn-Văn phòng Khoa

TS. Phạm Tiến Đức

Trợ lý đào tạo các CTĐT TN, TT

tienduchphn@gmail.com/0983056784

Hỗ trợ đào tạo sinh viên hệ Tài năng, Tiên tiến

PGS.TS. Chu Ngọc Châu

Trợ lý đào tạo hệ tiếng Pháp

ngocchau79@yahoo.com/  0904681381

Trợ lý CTĐT 2 bằng hệ tiếng Pháp

ThS. Đỗ Đình Khải

Trợ lý công tác chính trị sinh viên

dodinhkhai@hus.edu.vn/0988245615

Hỗ trợ các công tác chính trị sinh viên, học bổng sinh viên,…

TS. Nguyễn Văn Thức

Bí thư Liên chi Đoàn

joe.chemist.vn@gmail.com/0942568599

Phụ trách các hoạt động Đoàn, hội sinh viên.

CN. Đặng Thị Nga

QL Thư viện

dangnga10@gmail.com/0936344339

Quản lý sách, giáo trình ở 19 Lê Thánh Tông

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Hường

GVCN/CVHT K63A

huongiii@yahoo.com/0946593969

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp K63A

TS. Phạm Đình Trọng

GVCN/CVHT K63TN

dtrong.pham@gmail.com/0961023487

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp K63TN

TS. Nguyễn Xuân Viết

GVCN/CVHT K63TT

vietelectrochemist@gmail.com/0976854811

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập K63TT

TS. Lưu Thị Huệ

GVCN/CVHT K63B

luuhuebk@gmail.com/0984887058

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp K63B

TS. Phạm Thanh Đồng

GVCN/CVHT K63C

thanhdongpham080808@gmail.com/0988239630

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp K63C

TS. Lê Thị Huyền

GVCN/CVHT K63D1

huyen.lethi85@gmail.com/0946293925

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp K63D1

TS. Nguyễn Thị Sơn

GVCN/CVHT K63D2

sonhuco@yahoo.com/0912140352

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp K63D2

 

Để công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên được hiệu quả, đề nghị sinh viên K63 điền thông tin cá nhân (hoàn thành trước 12h ngày 04/09/2018) tại địa chỉ:https://tinyurl.com/hosok63 hoặc http://chem.hus.vnu.edu.vn > menu Sinh viên > Khai báo hồ sơ sinh viên.

 

GẶP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP

Lớp

Hội trường/ giảng đường

K63A

HT Ngụy Như Kon Tum

K63TT

Giảng đường 5

K63B

HT Lê Văn Thiêm

K63C

Giảng đường 4

K63D1

Giảng đường 1

K63D2

Giảng đường 2

 

Chương trình đào tạo : http://chem.hus.vnu.edu.vn/dao-tao/khung-chuong-trinh-dai-hoc.html

Học bổng : http://chem.hus.vnu.edu.vn/sinh-vien/hoc-bong.html

 

Các Câu lạc bộ: Xem chi tiết trong file đính kèm.