vien
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next