vien
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Pham Van Phong
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next