• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Van Phong
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Previous Next