vien
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Pham Van Phong
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Previous Next