• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (year): Petrochem…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry.

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next