• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Previous Next