Vietnamese English
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Previous Next